Vở diễn

MÚA CHÉN

Múa Chén – một trong những cung điệu múa trong kho tàng nghệ thuật cung đình Huế hòa quyện trong làn điệu Chầu văn – dân ca Huế. Tiết mục sẽ đưa du khách đến với kỹ thuật sử dụng múa chén điêu luyện – một trong những loại hình nghệ thuật đang được quan tâm, bảo tồn chỉ có duy nhất trong kho tàng văn hóa nghệ thuật Huế.