Vở diễn

ĐÁM CƯỚI TRUYỀN THỐNG CỦA NGƯỜI VIỆT

Miêu tả một cách sinh  động hoạt cảnh cưới truyền thống, sự trịnh trọng của người Việt trong lễ cưới ngày xưa. Đám cưới truyền thống tôn vinh lễ giáo, nét đẹp văn hóa của người Việt Nam.