Vở diễn

MÚA LUYỆN BINH CHÚC THỌ

Biểu diễn võ thuật cổ truyền xuất phát từ kinh thành Huế dưới thời vua Tự Đức được lưu truyền qua các thế hệ. Những đường quyền cước, đòn thế, kỹ thuật chiến đấu kẻ thù, điêu luyện trong sử dụng binh đao kiếm pháp, tượng trưng cho sự bền vững, tinh thần gan cường bất khuất, sự thịnh trị của đất nước giúp du khách khám phá nét đặc trưng tinh hoa võ thuật cổ truyền Việt Nam.