MÚA VŨ PHIẾN

Điệu Múa Vũ phiến thường được trình diễn trong những buổi yến tiệc của Hoàng gia   https://www.youtube.com/watch?v=a1T4YJg-mHY&t=44s

TRỐNG HỘI NON SÔNG

Tiết mục Trống hội non sông mở ra không khí hào sáng, linh thiêng kết nối giữa tâm linh và hiện thực. Trống hội thể hiện sự quyền uy của cung đình, sự thịnh trị của đất nước.