Chầu văn múa chén

Chầu văn là một loại hình nghệ thuật ca hát cung đình và cổ truyền của Việt Nam. Các cung văn múa hát những bài thơ ca ngợi thành hoàng làng và cầu phúc cho dân chúng. Nghệ thuật chầu văn đang được quan tâm bảo tồn và đã được UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *