Vở diễn

MÚA VŨ PHIẾN

Điệu Múa Vũ phiến thường được trình diễn trong những buổi yến tiệc của Hoàng gia