Vở diễn

TRỐNG HỘI NON SÔNG

Tiết mục Trống hội non sông mở ra không khí hào sáng, linh thiêng kết nối giữa tâm linh và hiện thực. Trống hội thể hiện sự quyền uy của cung đình, sự thịnh trị của đất nước.